Remik Nowak

30 medali Mis­tr­zostw Pol­s­ki w Biegu na Ori­en­tac­je, w Rowerowej Jeździe na Ori­en­tację i w Nar­cia­rskim Biegu na Ori­en­tację, udzi­ał w Mis­tr­zost­wach Świa­ta i Europy w BnO, MTBO i AR, udzi­ał w kilkudziesię­ciu raj­dach przy­godowych w Polsce i na Świecie.

Skomentuj