Rower dla początkujących

Głównie dla tych, którzy przy­gody z row­erem na dobre jeszcze nie rozpoczęli, ser­wis Trail.pl wraz z  Łukaszem Wiśniowskim ze sklepu Cyk­lo­tur w Poz­na­niu przygotowali/(śmy:) kil­ka poglą­dowych filmów o tej tem­atyce. Moż­na się z nich np. dowiedzieć czym różni się row­er górs­ki od crossowego czy poziomego albo jak nas­marować łańcuch. Zaprasza­my do kina YT!