Film z ARWC — część I

Chwilę trze­ba było poczekać, ale już jest — pier­wsza część fil­mu z Mis­tr­zostw Świa­ta w Adven­ture Rac­ing we Francji. W rolach głównych nasz mocarny SALEWA TRAIL­team w składzie: Justy­na Frączek, Maciek Mierzwa, Maciek Dubaj i Łukasz Warmuz.

Zaprasza­my na projekcję!