TRAILteam zwycięża w rajdzie Wertepy

Remik (Nowak) zbu­dował bard­zo ciekawą trasę. Etap rolko-trekingowy był chy­ba po raz pier­wszy w Polsce roze­grany na tak dużym dys­tan­sie. W sum­ie uzbier­ało się tego pon­ad 50km. Asfalt pier­wsza klasa.

Etapy rowerowe bard­zo błot­niste, aż ciężko było jechać na row­erze. Narzu­cały się wari­anty objaz­dowe casi­no online asfal­tem, cho­ci­aż częś­ciej jeździl­iśmy przecinka­mi, co o dzi­wo okaza­ło się na tą pogodę najszyb­sze. Ta dopisała, mogliśmy delek­tować się pier­wszym prawdzi­wie wiosen­nym dniem. Trochę nas zlało pod koniec trasy, ale było to przy­jemne ochłodzenie.

Zadanie wyko­nane z naw­iązką. Wygral­iśmy nie tylko na trasie mas­ters, ale również profi :)

Pełne wyni­ki już wkrótce na stron­ie http://www.wertepy.fla.pl

Foto: Grze­gorz Lissowski