MTB Cross Maraton w Nowinach

Po sobot­nim MTBM w Kryn­i­cy http://www.mtbmarathon.com/ gdzie osiągnąłem lep­szy niż doty­chczas w tym sezonie wynik (również dzię­ki słab­szej frek­wencji :), w niedzielę wys­tar­towałem w MTB Cross Mara­ton w Now­inach http://www.mtbcross.pl/. Najtrud­niejsza trasa z tego cyk­lu. Do zeszłorocznego Karpacza G&G uważałem ją za najlepszą/ładniejszą na jakiej dane było mi jechać… mega pure mtb. Spodziewałem się odczuwać zmęcze­nie po prz­jechanym dzień wcześniej mara­tonie, jed­nak jechało mi się nadzwyczaj dobrze, kończąc śred­ni dys­tans na 6 miejs­cu ze stratą 6 min­ut do zwycięz­cy, prze­gry­wa­jąc pudło na fin­iszu… jeden mały błąd przy wjeździe na sta­dion i 45 min­ut gonienia zawod­ni­ka przede mną stracone…