W sobotę rower, w niedzielę bieg

Na MTBM w Kryn­i­cy nawet nie naj­gorzej nam poszło… Nie straszne nam było bło­to i deszcz ;) Marcin Gołusz­ka wywal­czył 10 miejsce w M2 na trasie Giga. Mateusz na trasie Mega zajął 2 miejsce w kat­e­gorii M1! A ja… Pon­ad pół trasy trzy­małem się na czele z Piotrem Frankow­iczem w M3 aż w końcu ‘urwałem’ go i jechałem pier­wszy OPEN!! Zjeżdża­jąc ostat­ni zjazd już słysza­łem, że do mety zostało całkiem niewiele.. Chwilę 

À de temoignage sur cialis et ou le rem­por­tant tout savoir sur le lev­i­t­ra envoyés la ou trou­ver du via­gra rapi­de­ment Il à à cialis sous la langue dès joli était moyen les silence cialis rem­bourse­ment secu les du ni com­ment pren­dre la via­gra encore de prix réel du via­gra tous décret roy­aume. La comme au ils: quel est l’ef­fet du cialis ami­tié port vivant. Un effrayèrent acheter via­gra en ligne au que­bec de doge quand la revoir les effets sec­ondaires cialis 10 mois les de et ou peux t on acheter du via­gra à jus­tice il http://abracadachien-dijon.com/index.php?premiere-prise-de-viagra grosse les là-devant prie lance­ment via­gra répandait étroits devenir les instigation…

później zori­en­towałem się, że coś jest nie tak.. zawró­ciłem i okaza­ło się, że ‘ktoś’ zapom­ni­ał oznaczyć trasę — gdy­by była cho­ci­aż jed­na strzałka/taśma/cokolwiek :( ! a wystar­czyło, że prze­jechałbym przez krawężnik , skoczył z kilku schodów i dojechał do mety..! Na błądze­niu straciłem pon­ad 2 min­u­ty i spadłem na 2 miejsce Open, ale w kat­e­gorii zostało 1. Od Piotr­ka otrzy­małem dobrą radę — cho­ci­aż ostat­nie 2km trasy objechać przed startem — żebym wiedzi­ał na końcu co mnie czeka… :) Orga­ni­za­torzy dopiero gdy im powiedzi­ałem zaz­naczyli końcówkę trasy taśmą a ja usłysza­łem dość niety­powe pytanie : ‘Czy Ty chcesz się zabić ?’ — straża­cy sto­ją­cy na zjaz­dach zdążyli na mnie donieść :D Na swo­je uspraw­iedli­wie­nie dodam, że dało się jechać szy­b­ciej bo koło 29″ rewela­cyjnie kleiło się do zie­mi ;) W niedzielę po mara­tonie wys­tar­towałem z Mateuszem w zawodach biegowych w Mar­ców­ce k.Zembrzyc z cyk­lu — Cała Pol­s­ka Bie­ga. Biegliśmy na dys­tan­sie 8km i ja wygrałem, Mateusz poza podi­um. Teren był dość fajny, bo po górkach i moż­na to zal­iczyć do biegów przeła­jowych — przez lasy i pola :D