Mistrzostwa Świata Adventure Racing

Po 142 godz­i­nach wyś­cigu, przemierza­jąc górskie bez­droża biegiem, row­erem i kajakiem (śpiąc na całej trasie zaled­wie 8,5 godziny), dotar­liśmy do mety w mieś­cie La Coruña. Poz­woliło to zająć wysok­ie, 30 miejsce wśród najlep­szych zespołów świata. 

Lekko nie było, ale zami­ast się rozpisy­wać jak było, zaprasza­my do obe­jrzenia fil­mu z trasy naszego autorstwa.