Chudy, ale ciężki Wawrzyniec

Tegorocz­na edy­c­ja chudego Wawrzyń­ca, poprzed­zona falą upałów, spraw­iła miłą niespodziankę w sto­sunku tak do upałów jak…