Obóz biegowy w Alpach

Zaprasza­my na kole­jny pro­jekt biegowy w wyko­na­niu Tatra Run­ning. Tym razem, w dni­ach 7–15 wrześ­nia chce­my Was zabrać w Alpy.

Sankt Moritz to przepięk­na miejs­cowość w Gry­zonii i prawdzi­wa mek­ka bie­gaczy. Trenowanie na wysokoś­ci 1800 m n.p.m. pod okiem naszych tren­erów to nie tylko wraże­nia dla ducha, ale i zas­trzyk energii oraz formy, której doświad­czy­cie po zjeździe na niziny.

Chce­cie przeżyć coś nowego? Zobaczyć, jak trenu­ją najlep­si? Odwiedz­ić najbo­gat­szy i najpiękniejszy kurort Szwajcarii?

Skocz­cie z nami do Sankt Moritz!

Niezde­cy­dowanych zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiego filmiku

Wszys­tkie szczegóły zna­jdziecie na: http://www.tatrarunning.pl/oboz-wysokogorski-w-st-moritz-szwajcaria/