Hiszpański swimrun, kolejne spotkanie

Po wiosen­nym zapoz­na­niu z ciepłym swimrun’em na Cos­ta Bra­va, przyszedł czas na kole­jną edy­cję Swim­run Head series, tym razem na kanaryjskiej wyspie Lan­zarote. 40 km dys­tans to 34 kilo­m­e­try biegu i 6 kilo­metrów pły­wa­nia, całość rozłożona na 25 sekcji.

Poza pier­wszym wulka­nem, całość trasy jest bard­zo płas­ka, ale nie znaczy to że nud­na. Plaże, skały i ocean powin­ny dostar­czyć odpowied­niej iloś­ci wrażeń. Damy znać :)